Atık Yönetimi Endüstrisinin Önünde Neler Var?

by admin

Küresel atık yönetimi endüstrisi, son birkaç yılda çarpıcı bir büyüme kaydetti. 2017’de 330,6 milyar ABD Doları değerinde olmaktan 2025 yılına kadar 530,0 milyar ABD Dolarına ulaşması bekleniyor. Atıkları enerji kadar değerli bir şeye dönüştürmekten, uygun olmayan şekilde bertaraf için ücretlendirmeye kadar, atık yönetimine yönelik küresel tutum çok değişti.

Bu 5 atık yönetimi endüstrisi trendinin ilerisinde neler olduğuna bir göz atalım:

1. Vergi Reformu

Atık Yönetimi Endüstrisinin Önünde Neler Var?

Yakın tarihte en büyük kurumlar vergisi indirimine tanık olan atık yönetimi endüstrisi ile, şirketler nispeten daha fazla sermayeye sahip olacak. Bu, kısa vadede bölgesel veya ulusal şirketlerin yeteneklerinin çok azını daha küçük topluluklara getirebileceği anlamına gelir. Toplama verimliliği ve geri dönüşüm kontaminasyonu ana öncelikler olmaya devam ettiğinden, bu özellikle faydalı olacaktır. Yerel topluluklar, daha büyük imha ve işleme tesisleri ağlarına erişim yoluyla yeni başarı düzeylerini de ölçeklendirebilirler.

2. Artan Perakendeci Sorumluluğu

İşletmelerin çoğu, çevre üzerindeki etkilerinin daha fazla farkına vardıkları için faaliyetlerini yeniledi. Geri dönüşüm ve atık yönetimi uygulamalarını daha verimli hale getirmek için proaktif bir yaklaşım politikası benimsemişlerdir. Daha iyi sonuçlar için profesyonel atık yönetimi şirketleriyle birlikte çalışıyorlar. Bu tür çabalar, hükümet tarafından kazançlı ödüllerle de teşvik ediliyor.

3. Teknolojik Buluşlar

Atık Yönetimi Endüstrisinin Önünde Neler Var?

Atık yönetimi endüstrisinin patlamasıyla birlikte, birçok teknolojik atılım büyümesini hızlandırıyor. Kendi kendine giden kamyonlar gibi teknolojiler, artan iş gücü sıkıntısı göz önüne alındığında, kârlılığın artmasının yollarını açıyor. Ayrıca şirketler, gereksiz atık alımlarını ortadan kaldırmak , artan katı kirlilik gereksinimlerine uymak veya geri dönüşümü basitleştirmek ve ilgili maliyetleri azaltmak için gelişmiş destek de bekleyebilir.

4. Enerji İsrafı

Atık Yönetimi Endüstrisinin Önünde Neler Var?

Atıktan enerji (EfW) veya atıktan enerjiye (WTE) endüstrileri için küresel pazar, son birkaç yılda ivme kazanıyor ve önümüzdeki yıllarda muazzam bir şekilde büyümesi bekleniyor. Birden fazla belediye sürecini entegre etmeye yönelik sinerjik bir yaklaşım, paylaşılan faydalardan yararlanmak için uyarlanmaktadır. Bu, EW’nin maliyetlerini düşürecek ve geçmişte katı atık bertarafı gibi diğer daha ucuz seçeneklerle rekabet edemeyen pratik bir seçim haline gelecektir. Ayrıca, atık azaltma, kaynak yönetimi, sürdürülebilirlik, enerji geri kazanımı ve daha fazlası açısından toplum için çok sayıda fayda sağlayacaktır. Paylaşılan faydalardan yararlanmak için birkaç belediye sürecini entegre etmeye yönelik bu sinerjik yaklaşım, EW’nin maliyetlerini düşürecek ve katı atık bertarafı için tarihsel olarak depolama sahası bertarafı gibi diğer düşük maliyetli seçeneklerle rekabet edemeyen uygulanabilir bir alternatif olarak hizmet edecektir. Ek olarak, sürdürülebilirlik, enerji geri kazanımı, kaynak yönetimi, atık azaltma ve alternatif su kaynaklarının geliştirilmesinde toplum yararına yol açacaktır.

5. Düzenli Depolama Alanları – Karlı Madenler

Atık Yönetimi Endüstrisinin Önünde Neler Var?

Atık yönetiminin ayrılmaz bir parçası olan atık bertarafı da birçok karlı fırsata hizmet eder. Örneğin, Düzenli Depolama alanları harika yatırım seçenekleri olabilir . Önemli miktarda sermaye yatırımı gerektirmelerine ve genellikle düzenleyici endişelerle bağlanmış olsalar da, düzenli depolama alanları muazzam kâr potansiyeline sahiptir. Bugün bile üretilen devasa miktardaki küresel plastik atığa bakıldığında, atık depolama operasyonları, bunlardan ek ücretler oluşturulabileceği için daha kazançlı görünmektedir.

Nüfustaki artış, çevrenin korunmasına yönelik farkındalığın artması, kentleşmedeki artış ve hızlı sanayileşme, küresel atık yönetimi pazarının büyümesine neden oluyor. Bunun yanı sıra, giderek daha katı olan ilgili hükümet kural ve düzenlemelerinin, halihazırda patlayan bu pazarın büyümesini hızlandırması bekleniyor.

İlgili yazılar

Yorum yazın

Atık Yönetimi Endüstrisinin Önünde Neler Var?Atık Yönetimi Endüstrisinin Önünde Neler Var?Atık Yönetimi Endüstrisinin Önünde Neler Var?