g_vote = '0'; setlocale (LC_TIME, $mosConfig_locale); ?>g_vote = '0'; setlocale (LC_TIME, $mosConfig_locale); ?>g_vote = '0'; setlocale (LC_TIME, $mosConfig_locale); ?>urn $string; } } ?> > FINE('_PDF_POWERED','Joomla! ile Güçlendirilmiştir'); ?> Türkiye Icin Geri Donusum - Geri Dönüşümün Birçok Yönleriyle Önemi

Türkiye için Geri Dönüşüm

Font Büyüt  Font Küçült  Varsayılan Font  Skip to content Sıkça Sorulan Sorular
FPSS slide image

Çöp Yönetimi ve Ekonomisi

Katı atığın, yani çöpün insana ve çevreye zarar vermesini önlemek için toplanması, taşınması ve bertarafına (yeniden kullanım, geri kazanım, geri dönüşüm, yakma, depolama ve kompost yapma, yakma vb.) "Çöp Yönetimi" denilir.

Devamı...
FPSS slide image

Bahçe ve Balkonda Çevreyi Kurtarma !

Ülkemiz evsel çöpleri içinde mutfak ve bahçeden kaynaklanan organik maddelerin oranı en az %60 lar mertebesindedir. Bu gelişmiş ülkelerde daha düşüktür. Bizde bunun yüksek oluşunun nedeni, henüz ambalaj atıklarının atık akımı içinde yeterince yer almamasıdır.

Devamı...
Geri Dönüşüm .org

İkinci El Cep Telefonu Piyasasında Geri Dönüşüm İsrafı


Turkcell ve Nokia’nın en büyük çözüm ortağı Teleses’in hazırladığı “Cep’teki Fırsatlar Raporu”, ikinci el cep telefonlarında kullanılan
birçok maddenin geri dönüşümünün gerçekleştirilememesi nedeniyle ekonominin kayba ...

Devamı...
Geri Dönüşüm .org

Brezilya'nın 'Şekerli' OtomobilleriAteşi sabah saat 2'de yakıyor, 4'te söndürüyorlar. İki saat sonra da işçiler tarlaya giriyor. 20 kişilik bu grubun adı "mavi takım."

Üniforma yok ama herkes aynı renk giysiler içinde, bu sayede hangi vardiyada oldukları anlaşılıyor. Bu, iş bitip de topladıkları şeker kamışları tartıldığı...

Devamı...
Geri Dönüşüm .org

Kağıt Pil Geliyor

Son yıllarda, başta bilgisayarlar olmak üzere tüm elektronik araçlar daha da küçülüyor. Ancak güç kaynaklarının, başka bir ifadeyle pillerin küçüldüğüne pek rastlanmıyordu.

Kağıt pil, üç yıl içinde satışa sunulabilecek… Amerikalı bilim adamları ise son deneyleriyle, ...

Devamı...
Geri Dönüşüm .org

Sedef Adası Projesi Hayata Geçecek

Enerji Bakanlığı ve ABD Enerji Bakanlığı desteği ile DEİK Türk-Amerikan İş Konseyi, Amerikan-Türk İş Konseyi ve TÜBİTAK’ın iş birliği ile düzenlenen Temiz Enerji Konferansı’nda konuşan Güler Türkiye’nin hidrojen enerjisi alanında ciddi projeler üretmek istediğini bu amaçla İstanbul’da kurulan Hidrojen Enerjisi Teknoloji Merkezi&...

Devamı...
Geri Dönüşüm .org

AB, Hurda Otomobilleri Geri Dönüştürecek


       Avrupa Birliği, araçların geri dönüşümüyle hurdalara hayat vermeye hazırlanıyor. AB’nin bu çalışmaları, 11 yıl sonra otomobil üreticilerinin hurdadan % 100 dönüşüm ile üretime geçmesini sağlayacak. İlk hedef: AB bölgelerindeki ülkelerin 2008 yılına ...

Devamı...


Geri Dönüşümün Birçok Yönleriyle Önemi PDF Yazdır E-posta
Yazar Mustafa Talha Gönüllü   
Perşembe, 31 Aralık 2009

Prof.Dr.M.Talha GÖNÜLLÜ 

Geri dönüşümün önemi ile ilgili çok anlatılacak durumlar bulunmakla beraber, ana hatlarıyla önde gelen yönleriyle konunun önemini açıklayalım. Geri dönüşüm konusu yeryüzünde ve yer altında bulunan kaynakların korunması, hızla tüketilmemesi, sağlıklı ve kabullenilebilecek bir harcanma hızı ve dengesine oturtulması için bilim dünyası tarafından önerilmiştir. İlk söylenişi insanların tabiata olan sevgisindenkaynaklanarak, bizlerin yaşamını olumlu yönde etkileyen ağaçların korunmasıiçin kâğıtların geri kazanılması gerektiği şeklinde olmuştur. Olmuştur. Nitekim ilk uygulamalarda kağıdın kazanılmasına çok önem verildiği görülür. Bu en gelişmiş ülkelerde de aynı şekilde yaşanmış, bizlerde de aynı şekilde olmaktadır. Öğretmenlerimizin öğrencilerden evden gazetelerinizi, kâğıtlarınızı getirin gibi söylemleri halen kulaklardadır.

Ancak şunu belirtmemiz gerekir ki insanların tüm ekonomik yaşamları, yaşamlarına şekil vermek ve rahat yaşayabilmek için bir takım maddeleri, malzemeleri ve oluşturulmuş ürünlerisatın alabilmek içindir. Ancak ne satın alırsak alalım sonuçta bunların çok kısa sürede veya yıllar sonra akibeti “çöp” olmaktır. Yani bakmadığımız ve görmediğimiz, görmek istemediğimiz bir olgu var burada, biz insanlar “çöp üretmek için yaşayan” varlıklarız. Toplumumuz yaşamında bunu görmelidir. Görebilmelidir. Bunu şunun için belirtmek gerekiyor, günümüz dünyasında çevre konusundaki ekonomik harcamalar 600 milyar doları aşmış durumdadır. Ve her yılda bu toplam değer %4’e yakın bir oranda genişlemektedir. Yani her yıl yaklaşık 20-25 milyar dolar hacim genişlemesi olmaktadır. Çevre masraflarının toplamının yaklaşık %40’ını “çöp yönetimi” masrafları oluşturmaktadır. Yani 2008 yılı rakamı olan toplam 600 milyar doların %40’ı olarak 240 milyar dolar sadece çöpyönetiminde söz konusu olmaktadır. A.B.D. Batı Avrupa ülkeleri ve Japonya çevre masrafları veya çevre yatımları veya çevre hizmetleri veya çevre yönetimi yapabilmek için hizmet, cihaz, kimyasal vb. ihracatlarını da kapsayan çevre masraflarını kendilerinin dünyadan ekonomik olarak genel yararlanma oranlarının çok üstünde bir oranda gerçekleştirmektedirler. Örnekle açıklamak gerekirse, 2001 yılı itibariyle, A.B.D., dünyanın ekonomisinde %28 oranında bir dilime sahipken, çevre konuları söz konusu olduğunda bu oran %38,5’i bulmaktadır. Batı Avrupa’nın çevre pazarındaki dilimi %29,3 olmuştur. Japonya ise dünya genel ekonomisinde %10 oranında meşgul iken çevre pazarında %17 oranında meşgul şeklinde gözükmektedir. Buradan şunu ifade etmek gerekiyor, tüm çevre konuları gelişmiş ülkeler için bir geçinme kaynağı durumuna da gelmiştir. Sektörde milyonlarca insan çalıştırılmaktadır.

Şimdi buradan tekrar geri dönüşümolgusuna dönersek, geri dönüşüm çok önemli gibi gözükmekte ve eğer sistemli biryola oturtulabilirse ekonomiye çok önemli bir canlılık sağlayabilir. Ancak bunun uygulanmasında dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar, çizgiler bulunmaktadır. Bunlara dikkat edilmeden yapılacak “düşüncesiz geri dönüşüm” hareketi geri dönüşümün ekonomiye zarar vermesi, işin sosyolojisini yaralaması, hatta geri dönüşü olmayan toplumun konuya olan inancının yıkılmasına neden olabilir. Bu konuya tekrar dönmek istiyorum.

Belirtmek istediğim çok önemli bir konu var. Oda şudur. Geri dönüşümden daha önemli bir husus var. Oda “atıkların oluşmasını azaltmaktır. Bu toplumumuz için çok önemlidir. Öğretmenlerimiz eskiden tasarrufu öğretmeye çok önem verirlerdi. Bu konu giderek çok daha fazla önem kazanmaktadır. Öğretmenlerimiz geri dönüşüme olan ilgileri 1 ise tasarrufu anlatmaya zamanlarını 5 oranında ayırmalıdırlar. Bu yolla toplumun çevre için yapacakları harcama azalacağı gibi, doğal kaynaklarımız da korunmuş olacaktır. Tasarruf yapma ile ilgili olarak, toplum özendirilmelidir.

Toplum eğitiminde çevre ile ilgiliyapılması gerekenler sadece öğrencilere değil, ve hatta özellikle büyüklere de anlatılmalı ve benimsetilmelidir. Büyüklerin yaşadığı ortamda çocukların öğrendiklerine güvenerek toplumun bu konulara duyarlı hale gelmesini beklemek hayaldir. Mantıklı olmadığı gibi bu konuda ısrar edenlere de ders olmuştur. Ergenliği geçmiş tüm toplum yaşayanlarının çevre bilincine sahip olması ve kendilerini geliştirmeye açık olmaları gerekmektedir. Bu konuda yaşayarak gördüğümüz bu yanlış, toplumumuzun geri dönüşüme istediği ilgiyi göstermemesine de neden olmaktadır. Toplum kendi kendini eğitecek, uyarak, düzeltecek olgunluğa ve karşılıklı saygı duyulmasına ulaşmalı ve alışmalıdır.

Gerçi bu konuda toplumumuz bir arada derede kalmış durumdadır da diyebiliriz. Çünkü geri dönüşüme sistem kurulmadığından, sistem olmadığından ümitsiz gözle bakmaktadırlar. İnsanların içinde olan doğaya olana sevgi kıpırtıları dışa vuramadan günlük yaşam içinde sönmektedir. Bu bakımdan topluma yaşanabilir ve yaşatılabilir bir geri dönüşüm sistemi modelisunulmalı, bu model her tür toplum için uygulanabilir öğeler içermelidir. Buarada toplum içinde halen sokaktan ve konteynerlerden çöplerin ayıklanarak toplanmasını da savunan insanlar da mevcuttur ki bunları kaale dahi almıyorum. Kem alat ile kemalat olmaz (Kötü aletler ile olgunluk ve gelişme olmaz). Mantıksız yollarla insanların ve toplumun önünü tıkayanlar ve toplumun gelişmesine set olanlar sistem olduğunda ortada gözükmeyeceklerdir. Bunlar bugünümüz ortamının doğal oluşumlarıdır.

Geri dönüşümün uygulanacağı toplumların ürettiği atık miktarı, geri dönüştürülebilir madde oranı ve bu atıkların oluştuğu alandaki nüfusun yoğunluğu vb. gibi etkenler uygulanacak geri dönüşüm sistemlerinin şekline yön verecektir. Her topluluk için ayrı etütler yapılmalıdır. Uygulanacak yöntem, ekonominin ve kaynak korunması prensiplerineaykırı olmamalıdır. Yani toplama ve bertaraf yöntemi, astarı yüzünden pahalıbir garipliğe sahip olmamalı ve aynı zamanda toplama ve bertaraf yaparkenharcanan malzeme, yakıt vb. de kabul edilebilir düzeyde olmalıdır. Bunun içinkonuyu açıklamak için genelleme yaparsak, çok uzak ayrık durumda yerleşilmiş yerlerde toplama, çok yoğun yerleşilmiş şehirlere göre daha pahalı ve kaynak israflıolmaktadır.

İşin ekonomik yönü çok önemlidir. Ancakyine onun kadar önemli olan ise toplumun hazır olup olmadığıdır. Toplumun gönüllülük ve kendinden feragat düzeyleridir. Bunlarda istenen düzeyde katılımolmaması da sistemlerin yürümemesine neden olacaktır. Gönüllü olmanın ötesindeferagat seviyesi de önemlidir. Bunu batı toplumlarında görebiliyoruz. Toplumkendi geleceği adına, ambalaj atıklarının kapıdan toplanmasını beklemek yerineambalaj atığı, e-atığını vb. konteynerlere ve toplama merkezlerine bizzatgetirmektedir. Bu yolla hem sistemin başarılabilme düzeyi artmakta, maliyeti düşmekte, kaynakların korunmasına yardımcı olunmakta ve toplumda ortak yaşamanlamlığı bilinci de artmaktadır.

Çöpe atılan maddelerin bozunma süreleri ile ilgili olarak bazı bilgilertopluma verilmiştir. Bunlar laboratuar şartlarında Gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilerdir. Bazı maddeler için günler, haftalar belirtilirken, bazıları için yüz yıllar dillendirilmektedir. Tabiî kihiç kimsenin 100 yıl boyunca bu maddeyi bozunması beklemesi söz konusu olamaz.Bu bilgiler, ölçülebilir bir zaman zarfında ölçülebilir belirli miktarda birazalma değişmesinin, tüm  maddeye genişletilerek hesaplanması ileolmaktadır. Bazı çalışmalarda ise işi hızlandırıcı yüksek sıcaklıkta dönüşümtespitleri yapılıp, bunlar normal koşullara hesapla dönüştürülmektedir.Literatürde rakamlar arasında kısmen farklılıklar ve çok tekrarlar da var isede her malzemenin kendine özgü bir mertebesel bozunma süresi bulunmaktadır.Bozunma işi sıcak/soğuk iklimlere, toprak özelliklerine ve ortamda mikroorganizmaların yoğunluğuna vb. bağlı olarak değişebilmektedir. Ancak yine her malzemenin yapısından kaynaklanan bir ortalama dönüşüm süresi bulunmaktadır. Bu aradamalzeme kalınlığı, molekül yapısı, ambalaj olarak kullanıldığı yer de etkiliolmaktadır. Bunun örneği plastiklerdir. Plastik kalınlaştıkça ayrışması zamanalmakta, molekül yapısı farklı her plastik türü ayrı zamanda doğadan kaybolmaktadır. Eğer aynı plastik türü bir akünün kabı olarak kullanılmış vebir diğeri de diyelim ki deterjan kabı olarak kullanılmış ise akü kabı kısmen de olsa daha çabuk bozunabilmektedir. Üstü kaplanmış, boyanmış plastikler ise biraz daha geç doğanın bağrında yer almaktadır. Bazı örnek maddelerin doğada kaybolma sürelerini sıralarsak;

Muz kabuğu: 2-10 gün,

Dikiş ipliği: 3-14 ay,

Pamuk: 1-5 ay

Kağıttan taşıma çantası: 2-5 ay,

Halat: 3-14 ay,

Portakal kabuğu: 6 ay,

Sigara: 1-12 yıl arası dır ki, tütünKızılderililer tarafından sadece sigara olarak kullanılmamıştır. Tarımda vegünlük yaşamda doğal böcek öldürücü olarak da kullanılmıştır. Bunu basitçesaksınızda solucanlar oluşuyorsa, varsa, biraz tütün serpin, solucanlarınöldüğünü görerek belirleyebilirisiniz.

Süt ve meyve suyu tetra kutuları: 5 yıl,

Deri ayakkabı: 25-40 yıl,   

Naylon 6 iplikten elbise: 30-40 yıl,

Plastik taşıma torbası: 15-1000 yıl,

Biyolojik ayrışabilir plastik taşımatorbası: 9 ay-5 yıl,

Alüminyum kutu: 80-100 yıl,

Çocuk bezleri, diaper: 500-800 yıl,

Cam şişe: 1 milyon yıl,

Plastik şişeler ve kutular: yüzlerceyıl,

Teneke kutu: 50-100 yıl,

Gazete kağıdı: 25-50 yıl,

Polistiren: Binlerce yıl,

Günümüzde bitki kaynaklı plastikler de üretilmeye başlanmıştır. Bu tür plastikler, petrol tüketimini azaltacak en önemli etkenlerdir. Buna karşılık, petrol kaynaklı olup da içinenişasta, demir tozu vb. katılarak ayrışabilirliği artırılan plastik ürünler devardır ki bunlar sonuçta petrole dayandıklarından mantıksal olarak geleceğikoruyucu kavramı temsil etmemektedirler. Bitki kaynaklı plastiklere doğru yönelmek gerekmektedir. Bunlar gelecek vaat etmektedir. Çünkü bunların ayrışması, petrol kaynaklı olanlara göre çok erken olmaktadır.

 

Burada bir noktayı ayrıca açmak vebelirtmek istiyorum. Gelişmiş ülkelerdeki sistemler de “mükemmel üstü mükemmel”sistemler değildir. Aksayan kısımları kısmen olabilmektedir. Ancak kuruluhaliyle sistem, çok önemli başarılar ve faydalar sağlamaktadır. Önemli olan birsistemin kurulup, çalıştırılmasıdır. Ancak toplumların büyüklüklerine bağlı olarak sistemleri düşünüp, tasarlayıp, doğru başlangıçlar da yapmak gerekiyor.     

 

Topluma geri dönüşüm konusunda haksızlık ediyoruz. Bilinçsizler, bilgisizler, isteksizler… Bu düşünceye şimdilik katılmamız doğru olur mu? Ekonomik, teknolojik, sosyolojik ve Çevre Mühendisliği gerçeklerine sırtını dayamış bir sistem kurup, önerip toplumun önüneçıkmadıkça bu iş olmayacak. Kendimizi kandıracağız, erişebildiğimiz bu günküoranlarla oyalanacağız. Bunun için topluma ayakları yere basan sistem sunulmalıve toplumun buna karşılık hiçbir beklenti içine girmeden, gönüllü ve feragatedici düzeyde katılması, katkıda bulunması gerekmektedir.   

Yorum (4)Add Comment
GI DONUSUM BELGESI ALAN FIRMALAR
Yorumu yazan RAMAZAN DAG, 2010-01-15 21:51:05
BU GERI DONUSUM BELGESI ANLAMINDAN ANLASILDIGI GIBI OLUSAN IMALAT ARTIKLARININ YENIDEN EKONOMIYE KAZANDIRILMASI ........ AMA BU BELGEYI ALAN MADDI DURUMU IYI OLAN FIRMALAR KARTELLEŞMEYE DOGRU GIDIYO KÜCÜK ESNAFA MAL ALDIRMIYO BUNA CÖZÜM GETIRILMEZSE YÜZ BINLERCE KISI EKMEGINI KAYBEDECEK????????????
yüzbinlerce kişi
Yorumu yazan Çevreci, 2010-01-16 13:26:16
Ramazan Bey güzel bir çıkış yapmışsınız. Her zaman konuşan toplum olmamız lazım. Herkes kendini anlatabilmeli. Haklısınız lisanslı olmayan toplama işi yapan hurdacı esnaf sonuçta zarar görmüş olacaktır. Ancak mevcut sistemde hurdacılık sistemi ile sokaktan sıhhi olmayan şartlarda toplama yapılış olmaktadır. Toplama sistemi bu yüzden kurulamadığından toplanan malzeme hem az olmakta ve hem de kalitesiz olmaktadır. Sıhhi yönü olmayan bu sokaktan toplamaya dayanan sistem ile kendini geliştiren tesisler ortaya çıkamamaktadır. Bu yönden sistemin giderek gelişebilmesi için hurdacı esnafların da belirli şekilde kendini zorlayarak, yönetmeliklerde belirtilen şekilde tesisleşmeye (başlangıçta küçük olabilir) gitmelidir. Bu konuda ilk başlayanlar tabiki işin tabiatı yol alacaklardır. Ancak zararın neresinden dönülürse kardır anlamında çevre mühendisliğinin gerektirdiği koşullara uygun tesis kurmalısınız. Açıkçası bende hurdacılık sisteminde olan yüzbinler olduğunu düşünüyorum. Ancak sistemin modernleşmesi, kaynaktan toplamanın yerleşmesi ile de yine yüzbinler ekmek yiyecektir. Ancak bu modern toplamada çalışanların görüntüsü mutlaka daha iyi olacaktır. Daha sağlıklı koşullarda çalışmış olacaklardır. Sosyal güvenlikleri olacaktır vs. Burada şunu ifade etmek isterim ülkemiz çöpünün 'si geri dönüştürülebilir kabul edilse, bunun P'si toplanabilse, toplamda günde 7000 ton, yılda 2,5 milyon ton ambalaj atığı toplanmış olacaktır. Bu miktar atık gerçek anlamı ile toplanabilse bir kat daha 100 binlere ekmek de çıkacaktır. Bu 100 binler içinde ikincil malzemelerden üretim sektörlerini koyalım. Ekonomiye yeni kaynak ve ayrı bir ivme değil mi? Burada yapılacak şey hurdacı esnafın, elini çabuk tutup, mühendislik prensiplerine uygun tesisleşmeyi yapmasıdır. Bunun için birkaç esnaf bir araya gelebilir. Belli alanlarda birlikte çalışıp, birlikte ekmeyi devam ettirmek mümkün olmuş olacaktır.
Geri dönüşüm bilincinin aşılanması.
Yorumu yazan TAYYİP, 2010-01-19 16:31:22
Diyarbakırda görev yapan askeri personelim.Geri dönüşümün yaygınlaşması için araştırma yapıyorum.Amacım insanalara geri dönüşüm bilincini aşılamak,çevre kirliliğini azaltmak.Geri dönüşümün maddi açıdan kazancı nelerdir?Örneğin bir site yada apartmanda oturanlar çöplerini ayrıştırıp geri dönüşüm için ayırsalar ve ilgili kişi yada kurumlara satsalar kazançları ne olur.Benim düşünceme göre insanlara maddi kazanç olarak gösterebilirsek biraz daha ilgi kazanmış olabiliriz. Yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler.
...
Yorumu yazan Mustafa Talha Gönüllü, 2010-01-20 14:41:19
Sayın Tayyip Bey,
Geridönüşümün ekonomik katkısı çok lokal olduğu gibi o bölgeye, ülkemize ve tüm insanlığa bugün ve gelecekte ekonomik oldukça önemli katkılar sağlamaktadır. Konuyla ilgili olarak aşağıda link verdiğim yazıyı okuyunuz. Oldukça yararlanacaksınızdır.

http://geridonusum.org/m.-talha-gonullu/cop-yonetimi-ve-ekonomisi.html

Ama siz çok haklısınız. İlerleyen günlerde özelde geri dönüşümün lokal ekonomik katkılarını, aile bütçesi boyutuna da inecek şekilde yazmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Konuyla ilgili olarak bu sitenin "Forum" kısmında "Geri Dönüşümde Başarı Hikayeleri" diye bir başlık açmış ve bazı yaşadığım ekonomik kazanımları orada yazmaya çalışmıştım. Ancak benim dışımda bilgi girenler pek olmamıştı. Ancak sizin belirttiğiniz nokta çok önemli. Bu fikirden yol alarak mutlaka bir şeyler yazmak lazım. Tekrar teşekkür ederim.

Yorum yazın
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley

security code
Lütfen üstteki güvenlik kodunu yazın


busy
Son Güncelleme ( Cuma, 01 Ocak 2010 )
 
< Önceki   Sonraki >
?>

Son Makaleler

cho ''; } ?>

Geri Dönüşüm Videoları