g_vote = '0'; setlocale (LC_TIME, $mosConfig_locale); ?>g_vote = '0'; setlocale (LC_TIME, $mosConfig_locale); ?>g_vote = '0'; setlocale (LC_TIME, $mosConfig_locale); ?>urn $string; } } ?> > FINE('_PDF_POWERED','Joomla! ile Güçlendirilmiştir'); ?> Türkiye Icin Geri Donusum - Çöp Yönetimi ve Ekonomisi

Türkiye için Geri Dönüşüm

Font Büyüt  Font Küçült  Varsayılan Font  Skip to content Sıkça Sorulan Sorular
FPSS slide image

Çöp Yönetimi ve Ekonomisi

Katı atığın, yani çöpün insana ve çevreye zarar vermesini önlemek için toplanması, taşınması ve bertarafına (yeniden kullanım, geri kazanım, geri dönüşüm, yakma, depolama ve kompost yapma, yakma vb.) "Çöp Yönetimi" denilir.

Devamı...
FPSS slide image

Bahçe ve Balkonda Çevreyi Kurtarma !

Ülkemiz evsel çöpleri içinde mutfak ve bahçeden kaynaklanan organik maddelerin oranı en az %60 lar mertebesindedir. Bu gelişmiş ülkelerde daha düşüktür. Bizde bunun yüksek oluşunun nedeni, henüz ambalaj atıklarının atık akımı içinde yeterince yer almamasıdır.

Devamı...
Geri Dönüşüm .org

İkinci El Cep Telefonu Piyasasında Geri Dönüşüm İsrafı


Turkcell ve Nokia’nın en büyük çözüm ortağı Teleses’in hazırladığı “Cep’teki Fırsatlar Raporu”, ikinci el cep telefonlarında kullanılan
birçok maddenin geri dönüşümünün gerçekleştirilememesi nedeniyle ekonominin kayba ...

Devamı...
Geri Dönüşüm .org

Brezilya'nın 'Şekerli' OtomobilleriAteşi sabah saat 2'de yakıyor, 4'te söndürüyorlar. İki saat sonra da işçiler tarlaya giriyor. 20 kişilik bu grubun adı "mavi takım."

Üniforma yok ama herkes aynı renk giysiler içinde, bu sayede hangi vardiyada oldukları anlaşılıyor. Bu, iş bitip de topladıkları şeker kamışları tartıldığı...

Devamı...
Geri Dönüşüm .org

Kağıt Pil Geliyor

Son yıllarda, başta bilgisayarlar olmak üzere tüm elektronik araçlar daha da küçülüyor. Ancak güç kaynaklarının, başka bir ifadeyle pillerin küçüldüğüne pek rastlanmıyordu.

Kağıt pil, üç yıl içinde satışa sunulabilecek… Amerikalı bilim adamları ise son deneyleriyle, ...

Devamı...
Geri Dönüşüm .org

Sedef Adası Projesi Hayata Geçecek

Enerji Bakanlığı ve ABD Enerji Bakanlığı desteği ile DEİK Türk-Amerikan İş Konseyi, Amerikan-Türk İş Konseyi ve TÜBİTAK’ın iş birliği ile düzenlenen Temiz Enerji Konferansı’nda konuşan Güler Türkiye’nin hidrojen enerjisi alanında ciddi projeler üretmek istediğini bu amaçla İstanbul’da kurulan Hidrojen Enerjisi Teknoloji Merkezi&...

Devamı...
Geri Dönüşüm .org

AB, Hurda Otomobilleri Geri Dönüştürecek


       Avrupa Birliği, araçların geri dönüşümüyle hurdalara hayat vermeye hazırlanıyor. AB’nin bu çalışmaları, 11 yıl sonra otomobil üreticilerinin hurdadan % 100 dönüşüm ile üretime geçmesini sağlayacak. İlk hedef: AB bölgelerindeki ülkelerin 2008 yılına ...

Devamı...


Çöp Yönetimi ve Ekonomisi PDF Yazdır E-posta
Yazar Prof. Dr. M. Talha Gönüllü   
Pazar, 08 Şubat 2009

Prof.Dr.M.Talha GÖNÜLLÜ        YTÜ Çevre Müh. Bölümü  Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır                                        09 Şubat 2009

Bu makalede toplumumuzun farkında olmadığı çöp yönetiminin ekonomik yönü çerçevelenmiştir. Tümüyle, sıkılmadan, iyi bir şekilde ve öğrenerek okunmasında yarar olacaktır. Yorumlarınız ise çok değerli olacaktır. Yorum yazmaktan çekinmeyin ve üşenmeyin lütfen.

Katı atığın, yani çöpün insana ve çevreye zarar vermesini önlemek için toplanması, taşınması ve bertarafına (yeniden kullanım, geri kazanım, geri dönüşüm, yakma, depolama ve kompost yapma, yakma vb.) "Çöp Yönetimi" denilir. "Çöp Yönetim Sistemleri"nin öncelikle teknik ve ekonomik bakımdan yapılabilir olması gerekir. Teknik ve ekonomik yapılabilirlik sağlanmış olsa dahi halkın katılımı istenen düzeyde sağlanmamışsa yani "Sosyal Yapılabilirlik" boyutu da sağlanmamışsa bu yönetim sistemi iyi sonuç vermeyecektir.  

Çöp Yönetimi içinde rol alan etken sosyal bileşenler aşağıdakiler gibi sıralanabilir.

•-          Evlerdeki yaşam

•-          Yakın komşuluk ilişkileri, ev dışı etkenler

•-          Şehirle ilgili durumlar, şehirdeki/kırsal alandaki yaşam

•-           Ülkenin şartları ve ülke yaşamını yönlendiren etkenler şeklinde sayılabilir.

 

Bunların da çöp yönetim sisteminde iyi bir şekilde değerlendirilmiş olması gerekir.

 

Sıralanan bu bileşenler, çöp yönetimi ile ilgili olarak içinde bulunulan sosyal şartlar, çöp yönetim teknolojileri, ekonomik durum, politika ve yönetimlerin tercihi gibi etkenlerle de bir matris oluşturacak şekilde çöp yönetimini etkilemektedir.

 

Oluşan atıkların azaltılması (minimization) işi, doğal olarak en küçük toplum birimi olan evlerde yapılabildiğinden burada toplumun sosyal ve ekonomik durumları en çok etkili olmaktadır. Çöpün azaltılması gönüllü olan ve bilgi ve bilinç gerektiren bir eylem olduğundan, toplum yönetimlerinin zorlayıcı gayretleri çok etkili olmazlar. Ancak toplumun kendi kendini olumlu yönde etkilemesi evlerde atık minimizasyonunda başarıyı artırıcı olacaktır.

 

Atıkların geri kazanılması da (recycle) toplumun sosyal ve ekonomik durumları ile ilişkilidir. Atık bertarafında ise, yani depolanması, yakılması, kompost yapılması vb. işlemlere tabi tutulmasında  toplumun sosyal durumlarından ziyade mevcut teknolojik ve ekonomik imkânlar rol almaktadır.

Çöp yönetimi ile ilgili politikaların belirlenmesi ve oluşmasında, kaynakların durumu, toplumun durumu, eldeki teknolojik ve ekonomik imkânlar, toplum için öngörülen gelecekteki sosyal davranış beklentileri vb. etkili olmaktadır.

 

Çöp yönetiminde evden, çöp bertaraf noktalarına kadar tüm adımlar ve yollar çok detaylı şekilde incelenmeli, optimizasyonları yapılmalı ve tüm adımlardaki hareketler, bütün içindeki diğer adımlarla uyumlu olmalıdır.

 

Evlerden kaynaklanan çöplerin özellik ve miktarları ülkeden ülkeye değişmektedir. Bunda iklim, sosyokültürel durum etkili olurken daha da önemlisi ekonomik gelir düzeyi etkili olmaktadır. Gelir düzeyi düşük toplumlarda besin atıklarından ibaret organik artıklar yüksektir. Bu oran en az %50 olurken kimi yerde %75'e kadar artabilir. Gelir düzeyi düşük bu toplumlarda doğal olarak ambalaj atıkları oranı çok düşüktür. Gelir düzeyi artmaya başlayınca besin atıkların oranı düşmekte ve atık içindeki ambalaj atığı oranı da artmaktadır. Yani çöpün değeri artmaktadır.  

Çöp içindeki ambalaj atık malzemelerin fiyatları malzemesine göre değişmektedir. Malzemenin kalite durumuna göre fiyat değişir. Cam, kağıt ve plastiğin kg'ı 1 TL nin oldukça altında ve biraz üstünde bir yerde iken hurda demir bunlara göre biraz daha kıymetli olabilmektedir. Buna karşılık alüminyum hurdası oldukça kıymetli olup, birçok kat yüksek fiyat almaktadır. Bu değerlere göre malzemeleri geri kazanmada önem verilebilir.

 

Genelde toplumumuz çöpün yönetiminin ne kadar maliyete karşılık geldiği konusunda şuursuz durumdadır. Bu şuursuzlukla çöp üretiminde çok savurgan davranılmaktadır. Bu konuda birçok kaynaklardan birbirine yakın yönetim maliyetleri edinilmekle beraber aşağıdaki tablodaki değerler temsil edici durumdadır.

 

Evsel çöpün toplama, taşıma ve bertaraf maliyetleri ( $ / ton çöp). 

Çöpe yapılan iş

Düşük Gelirli Toplum

500 $/kişi-yıl

Orta Gelirli Toplum

3000 $/kişi-yıl

Yüksek Gelirli Toplum

25000 $/kişi-yıl

Toplama

15-40

25-75

75-150

Taşıma

4-10

6-20

20-25

Düzenli depolama

5-25

15-20

30-100

Toplam (maksimum)

24-75

46-115

125-275

 

Ülkemiz şehirleri için orta gelir düzeyi olduğu kabul edilirse, toplama işi için yapılan ton başına 30-70 $ harcama, çöpün bir tonunun yönetimi için yapılan toplam harcama olan 38-95 $ değerinin çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Kısacası, çöp toplama işi çöp yönetimi giderinin kabaca %75'ini oluşturmaktadır. Bu tablodan öğrenilmesi gereken en önemli bilinç ise çöpün oluşmasının toplumlara önemli bir ekonomik külfet getireceğidir. Tabloya göre orta gelirli bir toplumda üretilen çöpün tonu başına kabaca 70$ masraf yapılması gerekmektedir. Kişi başına günde 1 kg çöp oluştuğu kabul edilir. Buna göre 5 kişilik bir aile günde 5kg ve yılda 1825 kg çöp oluşturmuş olmaktadır. Bunun karşılığı olarak bu aile yılda 210 TL çöpten dolayı masraf doğurmaktadır.

 

Diğer bir bilgi olarak, konunun toplum ekonomisindeki yerini açıklaması bakımından, çöp yönetimi sektörünün ekonomik karşılığı, Gayri Safi Milli Hasılanın %0,2-0,5'i arasında değiştiği belirtilmektedir. Buna göre çöp oluşumunda yapılacak tasarruf toplumun önemli ölçüde masraf azaltmasına da neden olmuş olacaktır.

 

Çöp yönetiminin toplum için ekonomik bedeli bir diğer deyişle, gelişmekte olan ülkelerde, belediye gelirinin %15 ila 50'sini götürebilmektedir. Esasen bu oran gelir düzeyi artan belediyelerde düşerken, gelir düzeyi az olan belediyelerde daha da artabilir. Bu durum, çöpün yönetiminin belediyeler için en önde gelen iş olmasından kaynaklanmaktadır. Genel kabul olarak %15-20 arası ifade edilebilir.

 

Oluşan çöpün azaltılması için gelişmiş toplumlarda üretilen çöp miktarına karşılık gelecek bedeller alınması gibi uygulamalar da yapılmış ve üretilen çöp miktarının azaldığı tespit edilmiştir. Bu uygulama, özellikle 2000 yılından sonra, Hollanda, ABD gibi ülkelerde birçok yerleşimlerde uygulanmış ve besin atıklarının azaldığı ve ambalaj atıklarının arttığı, ama genel miktar olarak azalma olduğu görülmüştür. Burada birim ücretlendirme için başvurulan yöntemler; tartarak alma, poşetleri sayma, toplama sıklığı ve konteyner hacmi şeklinde olmuştur. Bu konu hakkında yazan araştırmada, bu tür uygulamaların eğitimli batı toplumlarında başarılı olacağı belirtilmiştir. Doğu ülkelerinden göçle gelenlerin, ağırlık veya başka biçimde birim ücretlendirme halinde çöpleri oraya buraya attıkları ifade edilmiş.  Tartarak toplamada en iyi başarı yani %50 çöp azaltması sağlanırken, poşet sayısına göre toplamada %21 azaltma sağlanmıştır: Bunu takip eden diğer birim ücretlendirme yöntemlerinde de düşük azaltma temin edilebilmiştir. Toplanan atık miktarlarındaki bu azalma, çöp yönetme ekonomisine de yansımış ve önemli tasarruflar temin edilmiştir.  Refah seviyesi yüksek Hollanda'da çöp toplama işi ton başına 41 €, çöp taşıma için ton başına 30 € ve çöp bertarafı (yakma) için ton başına 91 € harcandığı belirtilmiştir.

 

Katı atıklardan ambalaj atıklarının ve daha birçok malzemelerin geri kazanılma oranı giderek artmaktadır. Dünya genelinde, geri kazanma yapan belediyelerin sayısı, geri kazanma ile uğraşan şirketlerin sayısı ve bu sektörün toplumda oluşturduğu ulusal ekonomik hacim milyar dolarla ifade edilmektedir. Örneğin, ABD de 2000 yılında recycle işi ile uğraşan şirket sayısı 56000 ve ekonomik hacim 4,6 milyar $ olmuştur.

 

Katı atık yönetiminde, atıkların bertarafı için genelde kullanılan yöntemler; düzenli depolama, yakma ve kompost yapmadır. Bunların ekonomik gider olarak ifadeleri aşağıdaki tabloda kıyaslanmıştır.

 

Evsel çöpün bertaraf teknolojileri maliyetleri ( $ / ton çöp).

Çöpe yapılan iş

Düşük Gelirli Toplum

(500 $/kişi-yıl)

Orta Gelirli Toplum

(3000 $/kişi-yıl)

Yüksek Gelirli Toplum

(25000 $/kişi-yıl)

Vahşi depolama

0,5-2

1-3

-

Düzenli depolama

5-25

15-20

30-100

Kompost yapma

5-25

15-40

30-80

Yakma

30-60

30-80

70-100

Bu teknolojilerin gelir düzeyine göre maliyetinin değişmesi, toplumun refah seviyesine göre bu teknolojilerden beklentilerinin artması ve çevre standartlarının sıkılaşmasıdır. Refah düzeyi artınca, yakma tesisinde hava kirliliği kontrol ekipmanlarının daha fazla arıtacak şekilde tasarlanması buna misal olarak verilebilir. Ama genel bilgi olarak maliyet açısından sıralama yapıldığında, maliyeti küçükten büyüğe şu şekilde sıralanmaktadır:

 

Düzenli Depolama < Kompost Yapma  < Yakma

 

Net gideri 60$/ton çöp civarında olan bir kompost tesisi işletmesi ve bakımı ton çöp başına 25-35 $ şeklinde olmaktadır.

Bu yazıdan görüldüğü üzere, çöplerin yönetimi için önemli bir ekonomi gerekmektedir. Toplumlar, giderek daha fazla kentlerde yoğunlaştıklarından, katı atıkların yönetimi için giderek daha sıkı kurallar gelecek ve bunlar topluma ekonomik olarak yansıyacaktır. Bu günden yapılması gereken şey ise toplumun bu konuda bilinçlenmesi ve atığı fazla oluşturmamaya yönelik bilgiler ve alışkanlıklarla donatılmasıdır.

 

 

Kaynaklar:

Abu Qdais,   H.A., "Techno-economic assessment of municipal solid waste management in Jordan", Waste Management, Volume 27, Issue 11, 2007

Dijkgraaf, E., Gradus, R.H.J.M., "Cost Savings of Unit-Based Pricing of Household Waste, The Case of the Netherlands", Research Memorandum 0209,  Erasmus University Rotterdam, 2003.

Kinnaman, T.C., Fullerton, D., "The Economics of Residential Solid Waste Management", June, 1999.

Pearce, D., Turner, R.K., "Economics and Solid Waste Management in the Develeoping World", CSERGE Working Paper WM94-05, 'Whose Environment? New Directions in Solid Waste Management Conference', University of Birmingham, 25-27 May 1994. Revised May 1994.

Renkow, M., Rubin, A. R.   "Municipal Solid Waste Composting: Does It Make Economic Sense? ", Resource Economics and Policy, 3 October 1996.

Seldman, N., "From solid waste management to sustainable economy", BioCycle, November 1, 2003.

UNEP, Solid Waste Management (Volume I), 2005.

YYAEM, Çöp Hizmetleri Yönetimi, Ankara, 2001.

Yorum (16)Add Comment
Makale
Yorumu yazan Füsun Boysan, 2009-02-09 11:05:37
Sayın Hocam

Gerçekten çarpıcı açıklamalar yapmışsınız. Sizin de vurguladığınız gibi sonuca ulaşmak için toplumun bilinçlenmesi ve çöp toplamada iyi organizasyonun sağlanması gerekmektedir. Çünkü benim bildiğim bu konuda bilinçlenenlerin de ayırdıkları ekonomik değeri olan atıkları toplayacak muhatap bulamamaları. Bu konudaki somut önerilerinizi de koysanız daha iyi olur. Toplum bilinçlendirmesini kim üstlenecek mesela, toplama işi nasıl organize edilecek, bütçesi, elemanı gibi...
Bilgilendirdiğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
toplumun bilinçlenmesi
Yorumu yazan cafer çelik, 2009-02-09 12:55:48
geri dönüşüm konusunda toplumun bilinçlendirilmesi sonoucunda, çöp dediğimiz kurtulmak istediğimiz şeylerin tekrar ekonomiye kazandırlması somut olarak toplumun bütün katmanlarına gösterilebilinrse , bizde ileri üikeler seviyesine ulaşabiliriz. Toplumu çevre konusunda bilinçlendirdiğiniz için yazınız bilimsel anlamda çok değerli..iyi çalışmalar
bilgilendirme için teşekkürler
Yorumu yazan tan tüfekçioğlu, 2009-02-09 15:59:04
Sayın Hocam,
Öncelikle vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim. Katı atık berteraf ve geri kazanım teknolojileri ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile doğru orantılı. Ülkemizde yeterli olmasa da son yıllarda önemli ilerlemeler sağlandığını düşünüyorum. Bu konuda hiç şüphesiz belediyelere büyük görev düşüyor. bilgilendirmeniz için tekrar teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
Türkiye gerçeği
Yorumu yazan Şükran Tuncer, 2009-02-10 12:52:45
Sayın Hocam,
Öncelikle emeğinize sağlık diyorum. Katı atık bertarafı için uygulanacak olan yöntemlerin doğruluğu özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli olup, bunun başlıca yöntemi toplumun bilinçlendirilmesinden geçmektedir. Ancak Türkiye gibi eğitim seviyesi düşük olan ülkelerde geçerli olan yöntemlerin uygulanması daha zor. Sizin de yazınızda belirttiğiniz bazı yöntemlerin (birim ücretlendirme yöntemleri; tartarak alma, poşetleri sayma vs.) Türkiye'deki uygulanabilirliği nasıl sağlanabilir?Doğu ve batı kentlerindeki ayrımdan bahsetmişsiniz. Bugün İstanbul Türkiyeni'nin birçok şehrinden insan barındırmakta ve bunun birçoğunu göçle yerleşen "doğu kültürü"ne sahip insanlar oluşturmaktadır. Bu durumda belirttiğiniz yöntemlerin uygulanma şekli bugün yapıldığı gibi şehrin belirli bölgeleri ile sınırlı mı kalacak?Ayrıca yine belirttiğim sebepten ötürü İstanbul çok büyük gelir dağılımı dengesizliğinin yaşandığı bir şehir. Bu durum da sizce bertaraf yöntemlerinin uygulanması açısından sıkıntı yaratmaz mı ve buna çözümünüz ne olabilir?Yazınızda bunlara da detaylandırarak yer verirseniz çok daha aydınlatıcı olacağı kanısındayım. Saygılarımla...
Ülkemiz gerçeğine
Yorumu yazan M.Talha Gönüllü, 2009-02-10 14:05:23
Sevgili Şükran,
Yorumun için teşekkür ederim. Birim ücretlendirme konusunun senin dikkatini çekmesine sevindim. Senin adına sevindim. Dikkatli olduğun için. Yalnız yazımda belki yeterince açık olmamış olabilir. Ülkemizde bu birim ücretlendirmenin uygulanması ile ilgili bir yorum yapmadım. Sadece niyetim insanların bakışına ve ufkuna bir fiske olsun vurmaktı. Yazıda bahsettiğim birim ücretlendirme, 2000 yılında Hollanda'nın belediyelerinin yüzde 23'ünde uygulanıyormuş. Ve halen de sayının arttığı belirtiliyor. Burada makalede de yazdığım şekilde doğu ülkelerinden göç eden insanların bu birim ücretlendirmeye uyamadığını belirtmişler. Doğu deyince, Uzak, Yakın, Orta .. doğu bir çok yerlerde doğu mevcut. Ülkemizin gerçeklerinde çöp yönetimine kendini geliştirerek uyacak henüz bir eğitilmişlik yoktur maalesef. Esasen bizim kültürümüzün derinliklerinde "Herkes evinin önünü temiz tutarsa, heryer temiz olur" gibi ve daha bir çok deyişler var burada yazamadığım.
Ülkemizin gelişmekte olan bir ülke olduğu gayri safi milli hasılasının küçük oluşu nedeniyle, çok istememize rağmen, ekonomisi iyi gelişmiş ülkelerdeki yaklaşımlarda toplum olması beklenemez. Ancak, kendimiz "makus talihli" görmek yerine, bunu aşmak için fikirsel olarak kendimizi geliştirmek, az yağla da kavrulan, kendini eğiten yetiştiren geliştiren bir toplum olabiliriz. Esasen eğitim düzeyimizi artırsak, ekonomi düzelmesi de beraber gelecektir. Eğitimi bilgi öğrenmek değil öğrenilen bilgiye uyum sağlamak olarak anlamalıyız. Çünkü, ancak zihni gelişmiş toplumlar ancak eğitimli sayılabilir.
Hollanda'daki eğitime uyumlu bir toplumun bize örnek olması değil, bizim onlardan da ileri düşünüp onlara örnek olmamız gurur verici olacaktır.
Buradan, çevre ile ilgili işlerde toplumun katılımını sağlamanın yani "Sosyal Yapılabilirliğin" ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor değil mi? Sosyal yapılabilirlik, toplumun çevre konularını öğrenerek uygular hale gelmesi ile ilgili için biraz düşünce biriktirdikten sonra tekrar bir yazı yazmak lazım anlaşılan. Çok teşekkür ederim.
...
Yorumu yazan Berna Bildik, 2009-02-10 15:45:34
Hocam ,
Öncelikle katı atık yönetimi konusuna farklı bir açıdan bakıp konuyu canlı tutmanız, konunun şüphesiz katı atıkların yönetilmesi hususunda büyük rol düşen toplumun her kesimi tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesini sağlayacaktır. Katı atıkların kaynağında ayrı toplanmasının özendirilmesi konusunda belediyelere belirttiğiniz üzre büyük sorumluluk düşmekte. Her belediye kendi hinterlandına ait bölgelerde duyurular, el ilanları vs. gibi iletişim araçlarıyla konunun vehametini meskenlere direk temas sağlaması bakımından sahiplenmeli. Ayrıca büyük ölçekte ise üretim yapan sanayi kesiminde Çevre Yönetim Sistemi gibi araçların yaygınlaştırılması sağlanarak ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar vs. gibi büyük oranlarda atığın çöpe gitmeden geri kazanılması, tekrar değerlendirilmesi sağlanabilir. Tekrar iyi çalışmalar dilerim hocam...
biz de bir şey bulduk!
Yorumu yazan beyza ve arkadaşları, 2009-02-17 22:45:58
ben de arkadaşlarımla birlikte bir çözüm buldumm...plastik ve camlar için ... evlerin köşesinde küçük çok küçük bir kapı ardında plastik/cam olmak üzere 2 ye ayrılmış bir bölme. insanlar plastik ve camlarını bu gerekli bölmelere atıyorlar... üstelik onlar içinde avantajlı birşey çünkü evde fazla yer kaplamayacak.. sonra bu atıklar binanın altında bulunan makina tarafından ezilerek gerekli yerlere iletilecekkk..tabi ki bu mekanizma bina henüz yapılırken yerleştirilmeli. bu bizim prıjemiz eğer yorumlarınızı yazarsanız eksiklerimizi görürüzz... teşekkürlerr!
güzel vefaydalı düşünmüşsünüz
Yorumu yazan M.Talha Gönüllü, 2009-02-18 13:06:03
Sevgili beyza ve arkadaşları,
Çok güzel düşünmüşsünüz. Düşündüğünüz tasarım yüksek binalara uygulanabiliyor. Aslına bakarsanız, tüm çöpler için uygulanıyor. Ambalaj atıkları için ayrı uygulanması ise ev içlerinde ayrı poşetlere geri kazanılacak malzemeyi koyarak, bu ev içindeki kapaktan atılıp, aşağıda konteynerde biriktirildikten sonra geri kazanılabilirler alınıp, sıkıştırılıp, bunu toplayanlara verilebilir.
Bu sistemin insan sağlığı açısından ve ayrıcada binanın koridorlarını meşgul etmediğinden, bina içi trafiği açısından olumlu tarafları mevcut.
Bu tür sistemler; çok yüksek binalarda, alışveriş merkezlerinde, hastahanelerde kullanılabilmektedir.
Aşağıda kısayolu: http://www.memios-intl.com/en/System olan bir web noktasından alıp, Türkçe leştirdiğim sistem resmi sana fikir verecektir.

Hollanda
Yorumu yazan didem uygun, 2009-05-08 21:48:10
Hocam,
Yazınızda Hollanda'da uygulanan bir sistemden bahsetmişsiniz.Hollanda'da uygulanan sistemle ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşabileceğim bir site var mı ya da bir kitap?
Yazınız için de ayrıca teşekkür ederim.Çok bilgilendirici oldu gerçekten.
Şimdiden teşekkürler..
Hollanda uygulaması
Yorumu yazan M.Talha Gönüllü, 2009-05-09 00:10:27
Sevgili Didem Uygun,
Makalenin kaynaklar kısmındaki 2. kaynağa müracaat edebilirsin. Kaynağın üzerine link attım. Basınca

http://129.3.20.41/eps/pe/papers/0409/0409001.pdf (application/pdf)

gelecek. Onun üzerine de tıkla. Makaleyi indir.

İnternette konuyla ilgili ABD'den de dökümanlar görebilirsin. Şunu dene (burada yeterli bulacaksın):
Pay-As-You-Throw : http://www.epa.gov/epawaste/conserve/tools/payt/index.htm

sadece basitçe bilgilenmek için aşağıdakine bak:
www.epa.gov/osw/conserve/tools/payt/pdf/paytsurv.pdf

Bir kitap bilgisi: "The Waste Market, Institutional Developments in Europe"
Dijkgraaf, E.; Gradus, Raymond H. J. M. (Eds.)
2008, VIII, 160 p., Hardcover
ISBN: 978-1-4020-8710-3

Bu kadar yeter umarım. İyi günler.
teşekkür
Yorumu yazan didem uygun, 2009-07-06 17:15:28
Hocam,
Bu gecikmiş teşekkür için özür dilerim.
En kısa zamanda bu kitapları okuyacağım.
Eminim yeterli olacaktır. Sizi tekrar sorularımla bunaltacağımsmilies/smiley.gif
İyi çalışmalar.

didem
...
Yorumu yazan yağmur, 2010-10-07 00:32:26
Sayın hocam,
Makalenizi gerçekten bir sosyal sorumluluk projesi niteliğinde olduğu için inanılmaz faydalı buldum.Doğrusu gerçekleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermeniz ve bir vatandaş olarak yurttaşlarınızı bilinçlendirme çabanız takdire şayan. Lakin ülkemiz kolaycı bir sürü insanla dolu. mahalli idarelerin ,merkezden bu konuda gelen direktiflerle teknik ve ekonomik yapılabilirliği sağlayabileceği kansındayım. fakat sosyal yapılabilirliğe geçiş süresinin ,sosyal sorumluluk bilincinin ne yazıkki gelişme gösteremediği ülkemizde, ziyadesiyle uzun olacağı görüşündeyim. yukarıda konuya çözüm getiren arkadaşların fikirlerine katılmakla birlikte konunun iletişim araçlarıyla sürekli olarak hatırlatılmasını şiddetle destekliyorum. reytingi en yüksek olan bir dizide araya reklam olarak konulabilir mesela...ve en önamlisi; yasal yaptırımların varlığı. sigara yasağı konusundaki hassasiyetin bu konuya da gösterilmesi ise dikkat edilmesi gereken önemli bir husus.
Hollanda'da pet toplama ve kırma tesisi kurmak
Yorumu yazan Ugur CANBOLAT, 2012-01-28 14:06:36
Merhabalar;

Hocam ben scrap pet bottle/flake işi ile uğraşıyorum. Benim bir partner firmam Türkiye'de elyaf üretim işi ile uğraşıyor ve bu firmanın Bulgaristan'da pet şişe kırma tesisi var. Bu firma bu tesisleri Bulgaristan'dan söküp Hollanda'ya kurmak ve orda faaliyete geçmek istiyor. Hollanda'da bu işi yapabilmek için ön araştırma yapmamı benden talep ettiler. Ben Hollanda'nın atık toplama ve işleme (özellikle pet atıkları üzerine) yasaları, kuralları, gerekli izinler, olablirlik ve uyum lisansı nasıl alınır...? Bu konu hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirim? Diğer yandan zaman açısından darlığım var, iş aciliyet gerektiriyor.

Bana yardımcı olmanızı sizden önemle rica ediyorum.

Saygılarımla...

Ugur CANBOLAT
geri dönüşüm
Yorumu yazan gülçin, 2012-06-04 10:36:40
Ben Iğdır ilinde ikamet ediyorum, ve Iğdır adliyesinde katip olarak görevimi icra etmekteyim. Burada kullanılan kağıt, plastik,cam vs. il genelinde toplanmadığı gibi adliyemizde de toplanmamaktadır. Bu durum hem ülkemiz, hem dünyamız ve hem de doğamız için gerçekten duyarlı olmamızı gerektiren bir durumdur. Her gün yüzlerce kağıt burada çöpe atılmaktadır.
Ben bu yazıyı okuyan ilgililerin bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum. Iğdır ilinde geri dönüşüm projesinin başlatılmasını ve geri kazanılabilecek atıklarımızın toplanması için halkımızın bilinçlendirilmesini, belli noktaları atık toplama projesi hazırlanması istiyorum. Gereğinin yapılmasını yürekten talep ederim.
EV'DE 4 ÇÖP KABI
Yorumu yazan ahmet volkan ata, 2012-07-16 21:34:53
1-GELBE SAC(HERTÜRLÜ AMBALAJ ATIKLAR AMBALAJ NE VARSA)2-BİO MÜLL(SEBZE MEYVE YUMURTAKABUĞU DAHİLORGANİK NE VARSA)SAKSIDAN KOPAN ÇİÇEK YAPRAKLARI DA...3-PAPPE;GLASS(KAĞIT VE CAM)KAĞIT AYRI CAMLAR RENGİNE GÖRE AYRI KONTEYNIRLARA...4-HOUSEMÜLL(GERİYE NE KALDIYSA?????)HANELERE ZORUNLU 2 BİDON 1-BİOMÜLL(BİOÇÖP..........BİDONU kahverengi)2-HOUSMÜLL(KARAÇÖP....KARABİDONU siyah olan)VE BİR DE SARITORBA BÖLÜMÜ(EVLERDE ZATEN BİRİKTİKÇE DEPOLANAN AMBALAJ ATIKLARI SADECE GERİ DÖNÜŞÜMÜ AMBLEMLİ ATIKLAR TORBASI.BİZDE HAFTANIN 2 GÜNÜ ALINIRDI SALI-CUMA...KAĞIT VE CAM ATIKLARI BİRİKME DURUMUNA GÖRE.....MUHTARLARIMIZA VE BELEDİYELERE HANELERİN KONTROLÜ İLE İLGİLİ SORUMLULUK DÜŞER.KARIŞTIRAN İKAZ İHTAR ÇÖPÜ ALINMAZ.HERKESA ÇÖPÜNE SAHİP ÇIKTIĞI AN MEMMLEKETİN YÜZÜ GÜLER.SAYGILARIMLA...
KABUL ETTİREBİLİR MİYİM ?
Yorumu yazan Sabri Kurul, 2012-09-27 15:35:10
Saygı değer Hocam;
İstanbul'un öncü gece kulüplerinden, restorantlarından, cafelerinden oluşan bir group'un bünyesinde kasa sorumlusu olarak çalışmaktayım.
Konum itibari ile bar'ın içinde çalışıyorum ve her gün atılan pet şişelerin cam şişelerin haddi hesabı yok.
Eminim ki daha bilmediğim geri dönüşüme katkısı olabilecek bir çok çöpte mevcut.
Kendimce plastik ayırımı yapıyorum ama artık bu beni tatmin etmemeye başladı.
Geri dönüşüme daha çok katkıda bulunmak istiyorum.
Bugün dayanamayıp internetten biraz araştırayım derken, kendimi bu sitenin içerisinde yazılarınızı okurken buldum. Yaşım 25.
Sizin şu konuda fikrinizi almak istiyorum...
Patronlarıma bu konuyu detaylı biçimde anlatabilecek bir sunum hazırlamak istiyorum...
Benim amacım çevreme, ülke ekonomisine faydalı olabilecek bir proje içerisinde yer almak...
Patronlarım tahminimce kabaca bu işten bizim karımız ne olacak diye soracaklardır...
(Örneğin tesis gerekiyorsa)

SİZCE NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM SAYIN HOCAM ?

Kaba taslak hesaplamalarıma göre; Cam,Plastik ve Karton atığı, hafta içi 1 günde tüm mekanlardan yaklaşık 1 - 1.5 ton hafta sonları ise bu rakam 2 - 2.5 tonu buluyor.

Araştırmalarıma aydın fikirleriniz ile devam etmek isterim...
Cevabınızı dört gözle bekliyorum...
GELİŞMİŞ BİR TOPLUM İÇİN EL ELE...

İyi çalışmalar...

Saygılarımla; Sabri KURUL...

Yorum yazın
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley

security code
Lütfen üstteki güvenlik kodunu yazın


busy
Son Güncelleme ( Cumartesi, 09 Mayıs 2009 )
 
< Önceki   Sonraki >
?>

Son Makaleler

cho ''; } ?>

Geri Dönüşüm Videoları